In English

Laddningsbärarnas orbitalsymmetri i högtemperatursupraledaren yttriumbarium-kopparoxid

Viktor Axelsson ; Johannes Orstadius ; Harald Ottedag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2015-07-17

CPL ID: 219783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek