In English

DNA-interkalering av kirala ruteniumkomplex med liganden 6,7-dicyanodipyridoquinoxalin

john axelsson ; Louise Karlsson ; Oliver Olsson ; Erik Romberg ; Emma Skogman ; Lisa Strand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2015-07-17

CPL ID: 219781

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek