In English

Synthesis and Quality Control of Radiohalogenated PSMA Inhibitors

Tierra Duffield
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-07. Den ändrades senast 2015-07-07

CPL ID: 219571

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek