In English

Modeling of the Cement System and Clinker Phases using MOPAC and NWChem

Joakim Tollesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-07. Den ändrades senast 2015-07-07

CPL ID: 219568

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek