In English

Early Hydration of Alite with and without Polycarboxylate Ether Based Superplasticizer

Yun Gao Guang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-07. Den ändrades senast 2015-07-07

CPL ID: 219566

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek