In English

Dynamics and amorphous state stability of pharmaceuticals in hot melt extruded solid dispersions

Gustav Ferran-Drake del Castillo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 110 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-07. Den ändrades senast 2015-07-07

CPL ID: 219559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek