In English

Stakeholder’s requirements and perspectives for future collaboration in solar projects -Applied on Chalmers university campus using Backcasting methodology and stakeholder management

Saravana Thangavel Kumar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:091, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-06. Den ändrades senast 2015-07-06

CPL ID: 219495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek