In English

Guideline för beslut om lokalisering av förmontage

Elin Stenvall ; Fredrik Dahlsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 76 s.
[Examensarbete på grundnivå]

E2015:089, Syftet med examensarbetet har varit att konstruera en guideline för lokalisering av förmontage inom motormonteringsfabriken på Volvo Group Trucks Operations, Skövde. I motorfabriken byggs det motorer till flera kunder vilket leder till en variation av slutprodukten. Variationer av slutprodukten leder till variationer på monteringsline. För att hantera variationen lokaliseras montering av komponenter till förmontering. Förmonteringen kan utföras på tre olika ställen i fabriken, komponentverkstaden, på kit och på line. Guidelinen behövs som beslutsunderlag för att bestämma var en komponent skall förmonteras. En komponents karaktäristik är en avgörande faktor som bidrar till att förmontering av komponenten behövs. Vid ett beslut om var en förmontering ska lokaliseras behövs faktorer inom kategorierna kvalitet, säkerhet, kostnader, leverans och övriga egenskaper viktas hur viktiga de är vid införandet av komponenten och hur väl de olika områdena kan tillämpa eller uppfylla faktorn. För att komma fram till utformningen av guidelinen gjordes en konceptgenerering. Konceptgenereringen genererade fyra koncept som sedan eliminerades till ett. Efter elimineringen utvecklades en guideline som till slut blev den slutgiltiga. Ett test utfördes på en befintlig komponent för att testa funktionaliteten på guidelinen. Testet visade att guidelinen fungerade bra och att det var lämpliga faktorer som valts ut för ändamålet. För att testa funktionaliteten på guidelinen valdes en komponent ut som utvärderades i alla steg för att säkerställa att guidelinen fungerade så som var bestämt. Testet genomfördes med en produktionsberedare och en produktionstekniker. Slutsatsen är att guidelinen fungerar och innehåller faktorer inom kategorierna kvalitet, säkerhet, kostnader, leveranser och övriga egenskaper som leder till ett tillförlitligt beslutsunderlag för lokalisering av förmontage.

Nyckelord: förmontage, guidelinePublikationen registrerades 2015-07-03. Den ändrades senast 2015-11-02

CPL ID: 219406

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek