In English

En bro över Karlsnäsindustriområde

Angelica Henriksson ; Carl Holmqvist ; Emma Jacobsson ; David Wallertz ; Michael Engberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: brokandidat,kandidatarbete,Chalmers,bro,balkbro,snedkabelbro,bågbro.Publikationen registrerades 2015-07-03. Den ändrades senast 2015-07-03

CPL ID: 219384

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek