In English

Brain-computer interfaces in a car: Science fiction or a realistic concept?

Adrian Edgren ; Martin Kaalhus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX016/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-03. Den ändrades senast 2015-07-03

CPL ID: 219368

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek