In English

Reference path estimation for lateral vehicle control

Vinzenz Bandi ; Arni Thorvaldsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX041/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-03. Den ändrades senast 2015-07-03

CPL ID: 219367

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek