In English

Modellbaserad testning - från modell till testrigg

Rikard Ekbom ; Josefine Södling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-03.

CPL ID: 219366

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek