In English

Crack Width Profiles for Fibre-reinforced Concrete Elements with Conventional Reinforcement

Niclas Görander ; Christofpher Halldén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Crack width profile, Crack morphology, Crack width measurements, Combined reinforcement, SFRC, HyFRC, Finite element method,Inverse analysisPublikationen registrerades 2015-07-03. Den ändrades senast 2015-07-03

CPL ID: 219358

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek