In English

Utredning och automatisering av verifieringsprocesser

Tommie Heikkinen ; John Tagesson Ritz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-03. Den ändrades senast 2015-07-03

CPL ID: 219357

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek