In English

Parameterization and Validation of Road and Driver Behavior Models for CarMaker Simulations and Transmission HIL-Rig

Martin Olofsson ; Jens Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:32, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CarMaker, Transmission development, HIL, Transmission load spectrum, Passenger car, Driver model, Road model, Vehicle model, City driving, SimulationPublikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-12-10

CPL ID: 219325

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek