In English

Uppföljning av energieffektivitet i luftbehandlingsaggregat

Andreas Håkansson ; Ljungberg Christoffer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 81 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Uppföljning, temperaturverkningsgrad, luftbehandlingsaggregat, roterande värmeåtervinnare.Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek