In English

Design with Regard to Explosion - Response of a structural system and equivalent 2DOF model

Simon Eliasson ; Adam Sciegaj
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: explosion, impulse load, reinforced concrete, SDOF, 2DOF, elastic, finite, element analysis, dynamicPublikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek