In English

Creating strategic value through business cases

Ivica Glavas ; Asmir Tahmaz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:039, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219301

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek