In English

A present state analysis of a cancer diagnosing process

Johan Ivarsson ; Patrik Lindblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:017, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219300

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek