In English

KandiDrone - Ett steg närmare autonom flygning

Joachim Benjaminsson ; Andreas Johansson ; Adam Josefsson ; Emil Rosenberg ; Karl Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219298

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek