In English

Managing the balance between quality assurance and flexibility in production

Edvin Bergman ; Richard Westberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:026, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219297

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek