In English

DORA - Dashboard and operational report automation - An operational process performance measurement tool

Matyas Horvath
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219296

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek