In English

Aktiva säkerhetssystem - En plattform för experiment med rörelseprediktering och kollisionsundvikande strategier

Jakob Brickner ; Albin Dahlin ; Martin Hernå ; Andreas Larsen ; Edwin Pearson ; Rasmus Åkerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02.

CPL ID: 219293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek