In English

Kuggorm: Design and construction of a snake-like robot

Fredrik Bjersing ; Jakob Bramstång ; David Ekström ; Herman Hörnstein ; Viktor Johansson ; Anton Öqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219286

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek