In English

Backa med långa fordonskombinationer

Alexander Börjesson ; Jonatan Nilsson ; Marcus Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-08-24

CPL ID: 219280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek