In English

Konstruktion, modellering och reglering av en långdistansdrönare med VTOL

Philip Bergström ; Albin Goodwin ; David Kallin ; Johan Lindqvist ; Sara Winther
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2016-10-07

CPL ID: 219279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek