In English

Construction of a self-balancing, two-wheeled, football playing robot

Lisa Jodensvi ; Victor Johansson ; Charlotte Lanfelt ; Samuel Löfström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek