In English

Självspelande air-hockeyspel

Emeric Bergendal ; Max Ganelius ; Jacob Gustafsson ; Niclas Hellberg ; Joakim Hesselgren ; Jonathan Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-08-24

CPL ID: 219276

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek