In English

Longboard som elektriskt transportmedel

Christoffer Alm ; Rasmus Andersson ; Karl Ericson ; Johan Hindér ; Marcus Jour ; Anton Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219274

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek