In English

Online support for shop-floor operators using body movements tracking and augmented reality

Mathias Andréasson ; Martin Henoch ; Sarar Innab ; Tony Jaakkola ; Christoffer Lindvall ; Emelie Widegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek