In English

An implementation of a visible light communication system based on LED lights

Adam Böcker ; Viktor Eklind ; Daniel Hansson ; Philip Holgersson ; Jakob Nolkrantz ; Albin Severinson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek