In English

Image analysis for modelling infant limb movement - A pilot project to predict neurological dysfunction

Pia Damsten ; Lukas Jönsson ; Eric Karlsson ; Marie Liljenroth ; Knut Nordenskjöld ; Dennis Sångberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek