In English

Analys och klassificering av mänskliga aktiviteter via RGB-D videos

Christopher Innocenti ; Henrik Lindén ; Gustav Nero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-02. Den ändrades senast 2015-07-02

CPL ID: 219253

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek