In English

Investigation of active steering for a longer combination vehicle in scale 1:14 using a custom dolly

Olof Norberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:53, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Longer combination vehicle, Active steering, Dolly, Otracking, Scale modelPublikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-12-10

CPL ID: 219227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek