In English

Modellering av ekotoxisk påverkan för bekämpningsmedel

Modellering av ekotoxisk påverkan för bekämpningsmedel

Jorun Lindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219207

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek