In English

Påverkan på biltrafiken då knutpunkten Korsvägen stängs av i samband med byggnationen av Västlänken. En jämförelse mellan nuläge och byggskede

Erica Haraldsson ; Josefin Panarelli ; Linus Wrede Thörnqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-35, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219204

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek