In English

Microkinetic Modeling of Promotional Effects of H2 for Diesel Oxidation Catalyst

Microkinetic Modeling of Promotional Effects of H2 for Diesel Oxidation Catalyst

Sebastien Pissot
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219203

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek