In English

Towards a Circular Economy in the Pulp and Paper Industry

Towards a Circular Economy in the Pulp and Paper Industry

Susanne Björkqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219202

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek