In English

Trafikdifferentierad trängselskatt. En modell där trängselskatten baseras på en vägs belastningsgrad

Anton Lilienberg ; Valdrin Qyra ; Kim Plath ; Josef Makdesi Aphram
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-32, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek