In English

Direct Acetylation of Hemicellulose Rich Pulp

Karin Sahlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219200

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek