In English

Linbana som kollektivtrafik i Göteborg. En studie av pågående förslag på ny förbindelse över Göta älv

Maria Engver ; Matilda Segernäs ; Anton Torstensson ; Gerardo Telese
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-94, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek