In English

Reversibelt körfält. En applikation på Göteborgs busslinjetrafik

Anna Abelsson ; Lina Dahlberg ; Rebecca Eliasson ; Anders Garberg Löfving ; Malin Ericsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-34, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Reversibelt körfält, reversibelt busskörfält, busslinjetrafik, bussprioritering, trafiksäkerhet, rusningstrafik, framkomlighet, restid, försening, vänstersväng.Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219197

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek