In English

Extraction and Chemical Modification of Hemicellulose for use in Biocomposites

Ali Amirjani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-01.

CPL ID: 219192

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek