In English

Preparation Methods for Nanocrystalline Cellulose - Acid hydrolysis and various cellulose sources

Linnéa Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219191

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek