In English

Chemical Modification of Microcrystalline Cellulose for use in Biocomposites with Polylactic acid

Lea Jerre
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219190

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek