In English

Analysering av GeoSlope och LimitState - en jämförelse av beräkningsmetoderna Limit Equilibrium och Discontinuity Limit Optimization

Emma Bentström ; Samantha Avramovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-30, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek