In English

Jordtryck och stödkonstruktioner vid schakt. Djup- och stabiliseringsproblem för Station Centralen

Johanna Svensson ; Erik Dahlin ; Johanna Larsson ; Malin Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:90, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-01. Den ändrades senast 2015-07-01

CPL ID: 219188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek