In English

Armeringslösningar med hänsyn till genomstansning i delvis prefabricerade betongbjälklag- En jämförelsestudie

Per Sävneby ; Anton Bodin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:59, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Armeringslösningar, Eurokod 2, Delvis prefabricerade betongbjälklag,kapacitet, ekonomi.Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-06-30

CPL ID: 219168

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek