In English

Assessment of alternatives of urban brownfield redevelopment. Application of the SCORE tool in early planning stages

Rita Garcao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:15, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: urban brownfield redevelopment; sustainability assessment; cost-benefit analysis; multi-criteria analysis; SCORE; Balance 4P; soil contamination.Publikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-06-30

CPL ID: 219167

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek