In English

Deformation analysis of bridge foundation on lime-cement columns Swelling and consolidation of reinforced soil

Marcus Andreasson ; Jacob Rådberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:4, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Swelling, Lime-Cement, Columns, Settlement, Consolidation, Unloading, Foundation, Bridge, Plaxis, Unloading-reloading, Oedometer, E45, Bana Väg iVästPublikationen registrerades 2015-06-30. Den ändrades senast 2015-06-30

CPL ID: 219164

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek